Muziki weAsia unobatanidza mitambo yakasiyana-siyana yemimhanzi inobva kunyika zhinji dzeAsia.

No zvigadzirwa vaakawana chienderane kwako pakusarudza.